Tin tức

MYCOFREE

Posted on 10/28/11

MYCOFREE CHẾ PHẨM SINH HỌC NGĂN CHẶN HỮU HIỆU NẤM MỐC VÀ CÁC VI KHUẨN CÓ HẠI   CÔNG DỤNG: - Mycofree là chế...

Read More...

MICROCIN

Posted on 10/28/11

MICROCIN CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIÊU HÓA   CÔNG DỤNG: - Microcin là chế phẩm sinh học tổng hợp...

Read More...

LACTO BACILLUS SP

Posted on 10/28/11

LACTO BACILLUS SP VI KHUẨN PHÒNG TRỊ BỆNH ĐƯỜNG RUỘT, TĂNG TRỌNG CHO GIA SÚC, GIA CẦM CÔNG DỤNG: - Phòng và trị các...

Read More...

ENZYM FEED

Posted on 10/28/11

ENZYM FEED HỖN HỢP ENZYME KÍCH THÍCH TIÊU HÓA, GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG   CÔNG DỤNG: - Enzyme-Feed là hỗn hợp nhiều loại...

Read More...

BIO NUTRIN

Posted on 10/28/11

BIO NUTRIN HỖN HỢP VI KHUẨN SỐNG NGỪA BỆNH ĐƯỜNG RUỘT, KHỬ MÙI HIỆU QUẢ   CÔNG DỤNG: - BIO-NUTRIN là chế phẩm sinh...

Read More...

BETA GLUCAN

Posted on 10/28/11

BETA GLUCAN GIA TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG   CÔNG DỤNG: - Beta-Glucan là sản phẩm hỗn hợp sinh học tự...

Read More...

Page 6 of 9« First...«45678»...Last »